Om OTC

Ocean Talent Camp er en felles satsing av aktørene i de norske havbaserte næringene med formål om å sette fokus på utdanningsvalg og karrieremuligheter. Målgruppen er ungdomsskoleelever og elever fra videregående skole som skal få lære om og oppleve alle utdanningsmuligheter og yrkesvalg som finnes i de havbaserte næringene. 

Starten på noe langvarig og stort

Ocean Talent Camp er realiseringen av en drøm om å bygge en felles identitet og omdømme for de havbaserte næringene. Gjennom én felles omdømmestrategi får vi sterkere gjennomslagskraft blant de unge. Det handler om å påvirke valg av utdanningsløp på et tidlig tidspunkt, og gi ungdommene smaken på en framtidsbølge de kan gjøre til sin. Den første utgaven av Ocean Talent Camp, under Nor-Shipping i juni 2013, skapte stort engasjement blant nærmere 11.000 ungdomsskoleelever fra hele Østlandet. Suksessen har blitt gjenskapt fem år på rad på Møre - og arrangeres for sjette gang i Ålesund høsten 2018. Ellers har Ocean Talent Camp vært arrangert på Bygdøy og i Bodø i 2014, og i Bergen i 2015 og 2016.

My Wave

Ocean Talent Camp er et møte med det pedagogiske opplegget My Wave, som støtter læreplan i utdanningsvalg. I alle oppgaver og øvelser legges det vekt på elevenes egne preferanser og talent - at hver enkelt får mulighet til å starte jakten på sin bølge i livet.

Et ikke-kommersielt spleiselag

Ocean Talent Camp er et spleiselag og ikke-kommersielt arrangement, og vi ser det som naturlig å appellere til utstillernes felles langsiktige strategi for rekruttering av talent og styrking av vertskapsattraktivitet.

Ocean Talent Camps har etablert en solidarisk og lik deltakeravgift for å dekke inn noen av arrangørutgiftene. 

 

Det hele handler om å påvirke valg av utdanningsløp på̊ et tidlig tidspunkt, og gi ungdommene et blikk av en framtidsbølge de kan gjøre til sin.

 

Hva skjer

Kontaktskjema

Kontakt oss

For generelle henvendelser:
Ocean Talent Camp / Ocean Industry Council
ved Frank Støyva Emblem
mob.: +47 988 55 952
Send oss en e-post