Ocean Industries - Alltid klar for neste bølge

Til tross for svingninger i markedene tyder alt på at vi skal leve av de havbaserte næringene i mange tiår fremover; offshore energi, skipsfart, maritim industri, sjømat og biomarin virksomhet. Ocean Talent Camp er for bedrifter og organisasjoner som satser på kompetansebasert vekst, planlegger langsiktig, og aktivt møter behovet for ny kompetanse.

Vi ønsker å gi dere muligheten til å møte fremtidenes arbeidstakere ansikt til ansikt. Vårt pedagogiske opplegg, My Wave, forbereder elevene på møtet med deres bedrift og følger elevene gjennom forberedelser i klasserommet, besøk på Ocean Talent Camp, og oppsummering i klasserommet. Elevene skal under besøket løse oppgaver, teste ut aktiviteter og møte rollemodeller fra din bedrift.

Det unike pedagogiske opplegget åpner for en helt annen dynamikk og interaksjon mellom elev og bedrift enn tidligere tilsvarende arrangement. Som bedrift får dere nå en mulighet til å vise dere fra en helt annen side, med aktiviteter og rollemodeller som kan møte de unge på hjemmebane.

Det er en rekke fordeler for dere som utstiller å delta på Ocean Talent Camp. Vi kan blant annet nevne:

  • Langsiktig strategisk rekruttering og employer branding
  • Relasjonsbygging og omdømmebygging overfor kommende generasjoner
  • Nettverksbygging (andre bedrifter i samme næring, politikere, interesseorganisasjoner o.a.)
  • Øke intern stolthet, identitet og tilhørighet

Ocean Talent Camp er et møte med det pedagogiske opplegget My Wave. Det pedagogiske opplegget støtter læreplan i utdanningsvalg for ungdomsskoler, og passer godt inn i læreplan for videregående opplæring. I alle oppgaver og øvelser legges det vekt på elevenes egne preferanser og talent - at hver enkelt får mulighet til å starte jakten på sin bølge i livet.

Ocean Talent Camp tilbyr elevene det pedagogiske opplegget My Wave.