My Wave - et unikt pedagogisk opplegg

My Wave er et unikt pedagogisk opplegg, laget for Ocean Talent Camp. 

Ocean Talent Camp er et møte med det pedagogiske opplegget My Wave, som støtter læreplan i utdanningsvalg for ungdomsskoler, og passer godt inn i læreplan for videregående skoler. I alle oppgaver og øvelser legges det vekt på elevenes egne preferanser og talent - at hver enkelt får mulighet til å starte jakten på sin bølge i livet.

Det pedagogiske opplegget My Wave har som formål å øke elevenes kunnskap om arbeidslivet, samfunnet vi lever i, og ikke minst gi kjennskap til seg selv. Det spesialtilpassede opplegget starter med forberedelser i klasserommet, fortsetter med et besøk på Ocean Talent Camp, og avsluttes med bearbeiding av inntrykk og læring i klasserommet.

Lærerne bestemmer selv hvor mye av det pedagogiske opplegget elevene skal være med på i for- og etterkant. Vær vennlig å merk at jo bedre forberedt lærere og elever er, desto større er nytteverdien. 

 

Øyvind / 15 Apr 2015