Pedagogisk materiell

Her finner du en oversikt over informasjon / materiell elevene vil få utdelt i forkant av besøket på Ocean Talent Camp.

 

App med "huskeliste"

Appen inneholder talent-testen og en oversikt over hvilke aktiviteter du kan delta på under Ocean Talent Camp. Her finner du også et kart over området / campen.

Firmapresentasjon med oppgaver

I forkant av besøket, eller ved ankomst på Ocean Talent Camp får elevene (grupper på tre og tre elever) utdelt firmapresentasjon som forteller hvem deres “arbeidsgiver” er. Firmapresentasjonen inneholder fakta, profilelementer, url-link, oppgaver og aktiviteter tilknyttet deres arbeidsgiver, samt oppgaver og aktiviteter knyttet til et utvalg andre utstillere. Elevene vil først besøke sin “arbeidsgiver” for så å gå videre til andre utstillere. Eleven skriver navnet sitt på firmapresentasjonen.

Rollemodellkortet (ikke OTC Møre)

Elevene skal velge seg en karrierevei eller en jobb på en eller flere av standene. Rollemodellkortet er basert på en av rollemodellenes (ansatte ved en av utstillerne) utdannings- og karrierevei fra ungdomsskolen / videregående skole til dagens stilling.

Rollemodellkortet inneholder en kortfattet beskrivelse av rollemodellen og vedkommende sine interessefelt, resultat av talent-test, en forenklet CV, bilde av rollemodellen, samt utstillerens navn og logo. 

Elevene skal velge seg 3 ulike "jobber, det vil si ta med seg 3 ulike rollemodellkort tilbake til klasserommet, hvor læreren vil legge opp til en runde i klasserommet hvor hver enkelt sier litt om hvorfor de har valgt akkurat denne ”jobben”. Om det blir knapt med tid kan læreren velge et utvalg elever til å presentere sine "jobbvalg".

Ocean Talent Camp Møre er det IKKE rollemodellkort.

Last ned pedagogisk opplegg

 

KLIKK HER for å laste ned pedagogisk veileder og presentasjon til bruk i klasserommet