Ocean Industries

Gjennom Ocean Talent Camp synliggjøres næringene som er de største bidragsyterne til norsk økonomi: offshore energi, skipsfart og maritim industri, samt sjømatnæringen og den biomarine næringen. Disse har lykkes der naturgitte forutsetninger er kombinert med innovasjonsevne og kunnskap i verdensklasse. 

Offshore energi: Olje, gass og fornybar energi til sjøs.

Skipsfart og maritim industri: Frakt av varer og råvarer på havet, avanserte maritime operasjoner, samt utvikling og produksjon av skip, skipsutstyr og tjenester knyttet til dette. 

Sjømat: Fiske og oppdrett. Produksjon av fisk, oppdrett eller fangst. Bærekraftig utnyttelse av ressursene.