24. SEPTEMBER

Sett av 24. september 2019 til Ocean Talent Camp Møre på Campus Ålesund.

24. september fylles Campus Ålesund med en ny bølge av motivasjon og kunnskap, og vi ønsker skoleelever velkommen til å utforske eget talent og mulighetene i de havbaserte næringene; olje- og gass, shipping/maritim, og sjømat.

 

Fyll ut skjemaet nedenfor, for å melde på din klasse.

  • Husk å registrer kontaktperson, skole, klasse og ønsket tidspunkt for deltakelse.
  • Merk at samme kontaktperson kan melde på flere klasser, ved å trykke på "Legg til klasser" nederst i skjemaet. 

Kontaktinformasjon skole

Ledige plasser ønsket besøkstid:
*NB! Besøket åpner med introdusjonsforedrag, oppmøte 15min. før oppsatt tid.

Kontaktinformasjon klasse

+ Legg til flere klasser