FREMTIDEN ER BLÅ - Sett av 25. september til Ocean Talent Camp Møre

I april i år jaget næringsminister Torbjørn Røe Isaksen alle sine 350 byråkrater ut av kontorene for å besøke havbedrifter landet rundt.

– Havet er et av de viktigste områdene Norge skal satse på i fremtiden og da må våre byråkrater vite hva havbedriftene våre holder på med, sier Isaksen.

– Verdiskapingen fra de norske havnæringene utgjør en fjerdedel av verdiskapingen i norsk næringsliv. Det tilsvarer i underkant av 500 milliarder kroner. Potensialet for vekst i havet er så stort at vi må utnytte det. Norge skal være best på hav, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den 25. september 2018 inviterer vi elever i videregående skole, lærere, virksomheter i havnæringene - og gjerne også byråkratene i Nærings- og fiskeridepartementet - til Ocean Talent Camp Møre på Campus Ålesund!

Øyvind / 18 Jun 2019