Informasjon til utstillere

På denne siden vil det legges ut praktisk informasjon til utstillere i forbindelse med deltakelse på Ocean Talent Camp Møre 2017.

Last ned vedleggene.

For utstillere som er ukjent med hvordan fylle ut informasjon for det pedagogiske opplegget – last ned "Veiledning utstillere" (pdf). 

 

Fremdriftsplan for innlegging / godkjenning av informasjon i portalen:

 

Onsdag 6. september

Siste frist påmelding utstillere

Fredag 8. september

Frist for innlevering fra utstillere av utstillerinformasjon kl. 16 (lagring)

Tirsdag 12. september

Deadline for endelig godkjenning av utstillerinformasjon kl. 12 (fra utstillere)

13. – 14. september

Produksjon av grafisk materiell, inkl. korrektur til utstillere (utstillere godkjenning av pdf)

Fredag 15. september

Grafisk materiell sendes til trykking

Onsdag 20. september

Utsending av skolemateriell (klassesett) til skoler

Kontakt Øyvind Olsen for mer informasjon: