Marint Kompetansesenter blir med som arrangør av Ocean Talent Camp Møre

Med fem strake arrangement på fem år Ocean Talent Camp Møre den campen i Norge som har gjennomført flest Ocean Talent Camps i landet. Nå er Marint Kompetansesenter med som en av flere arrangører fra havbasert næring.

Marint Kompetansesenter eies av 130 marine bedrifter i Møre og Romsdal, og er en samlende og koordinerende organisasjon for rekruttering og kompetansehevende tiltak innen marin næring.

Marin næring omfatter utnyttelse av havets levende organismer (marine ressurser), herunder fiskeri, sjømatindustri, havbruk og marin ingrediensindustri. Med i dette bildet hører også leverandører av utstyr, teknologi og annen ekspertise med.

Marint Kompetansesenter hovedområde er Møre og Romsdal og arbeider for å fremme marin næring i fylket, men påtar seg også enkelte nasjonale oppgaver.

Ocean Talent Camp Møre

Ocean Talent Camp Møre arrangeres på Campus Ålesund, i et i samarbeid mellom NTNU i Ålesund, Fagskolen i Ålesund, GCE Blue Maritime/ ÅKP, Mafoss, Maritimt Forum Nordvest og Marint Kompetansesenter.

Informasjonsmøte

Egil Ove Farstad inviterer medlemmer av Marint Kompetansesenter til et informasjonsmøte på Fiskernes Hus i Ålesund onsdag 30. august kl. 14:00 for medlemsbedrifter som vurderer å bli med som utstillere.  

Klikk her for mer informasjon og påmelding til møtet. 

Les mer om Marint Kompetansesenter her.

Henning Bottenvik / 17 Aug 2017