FRA KLASSEROMMET TIL HAVROMMET

For femte året på rad inviteres ungdommer på Møre til en dag utenfor klasserommet hvor de får en smak av havrommet.

Som tidligere år blir campen arrangert på Campus Ålesund, i et i samarbeid mellom NTNU i Ålesund, Fagskolen i Ålesund, GCE Blue Maritime/ ÅKP, Mafoss, Maritimt Forum Nordvest og Marint Kompetansesenter.

Ocean Industries

Ocean Talent Camp er en møteplass for ungdom som står ovenfor utdannings- og yrkesvalg. Her får de møte næringene som er de største bidragsyterne til norsk økonomi – de havbaserte næringene - eller Ocean Industries.

My Wave

Ocean Talent Camp tilbyr det pedagogiske opplegget My Wave som støtter læreplanen i utdanningsvalg, og har som formål å øke elevenes kunnskap om arbeidslivet, samfunnet vi lever i, og ikke minst gi kjennskap til seg selv og sitt talent. Det tilpassede opplegget starter med forberedelser, og avsluttes med bearbeiding av inntrykk og læring i klasserommet.

Teste ut eget talent

Under besøket på Ocean Talent Camp Møre ønsker vi å bevisstgjøre og motivere elevene i forhold til utdannings- og yrkesvalg. På Ocean Talent Camp får elevene direkte kontakt med rollemodeller fra de havbaserte næringene, de får teste ut eget talent, og vil møte et stort utvalg av fremtidige arbeidsplasser. 

Ocean Talent Camp Møre

  • Ocean Talent Camp Møre er et tilbud til havbaserte virksomheter på Møre.
  • Ocean Talent Camp er en del av GCE BlueMaritime, Mafoss og Maritimt Forum Nordvest sitt langsiktige rekrutteringsprogram Ocean Industry Talents.
  • Ocean Talent Camp inngår i GCE Blue Maritimes program for styrking av vertskapsattraktivitet.
  • Campus Ålesund: Fagskolen i Ålesund, NTNU i Ålesund og Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK).

Meld på din klasse eller bedrift på Ocean Talent Camp Møre den 27. september 2017!

Henning Bottenvik / 17 Aug 2017