FRA KLASSEROMMET TIL HAVROMMET

Sett av 27. september 2017 til Ocean Talent Camp Møre på Campus Ålesund.

27. september 2017 fylles Campus Ålesund med en ny bølge av motivasjon og kunnskap, og vi ønsker skoleelever velkommen til å utforske eget talent og mulighetene i de havbaserte næringene; olje- og gass, shipping/maritim, og sjømat.

En fantastisk innsats av utstillere, rollemodeller, lærere og elever har bidratt til å gjøre Ocean Talent Camp til en nasjonal suksess. Siden piloten Ocean Talent Camp Rådhusplassen 2013, har konseptet spredd seg til flere deler av landet. Suksessformelen er finjustert underveis, og tas med videre til en ny Ocean Talent Camp Møre til høsten.

Fyll ut skjemaet nedenfor, for å melde på din klasse. Husk å registrer kontaktperson, skole, klasse og ønsket dato for deltakelse. Merk at samme kontaktperson kan melde på flere klasser, ved å trykke på "Legg til klasser" nederst i skjemaet. 

Kontaktinformasjon skole

Ledige plasser ønsket besøkstid:
*NB! Besøket åpner med introdusjonsforedrag, oppmøte 15min. før oppsatt tid.

Kontaktinformasjon klasse

+ Legg til flere klasser