Klar for ny Ocean Talent Camp Møre 2016

Vi gjentar suksessen og inviterer til Ocean Talent Camp Møre den 28. september 2016!

Som tidligere år blir campen arrangert på Campus Ålesund, i et i samarbeid mellom NTNU i Ålesund, Fagskolen i Ålesund, GCE Blue Maritime/ ÅKP, Mafoss og Maritimt Forum Nordvest.

Ocean Industries

Ocean Talent Camp er en møteplass for ungdom som står ovenfor utdannings- og yrkesvalg. Her får de møte næringene som er de største bidragsyterne til norsk økonomi – de havbaserte næringene - eller Ocean Industries.

My Wave

Ocean Talent Camp tilbyr det pedagogiske opplegget My Wave som støtter læreplanen i utdanningsvalg, og har som formål å øke elevenes kunnskap om arbeidslivet, samfunnet vi lever i, og ikke minst gi kjennskap til seg selv og sitt talent. Det tilpassede opplegget starter med forberedelser, og avsluttes med bearbeiding av inntrykk og læring i klasserommet.

Teste ut eget talent

Under besøket på Ocean Talent Camp Møre ønsker vi å bevisstgjøre og motivere elevene i forhold til utdannings- og yrkesvalg. På Ocean Talent Camp får elevene direkte kontakt med rollemodeller fra de havbaserte næringene, de får teste ut eget talent, og vil møte et stort utvalg av fremtidige arbeidsplasser. 

Ocean Talent Camp Møre

  • Ocean Talent Camp Møre er et tilbud til havbaserte virksomheter på Møre.
  • Ocean Talent Camp er en del av GCE BlueMaritime, Mafoss og Maritimt Forum Nordvest sitt langsiktige rekrutteringsprogram Ocean Industry Talents.
  • Ocean Talent Camp inngår i GCE Blue Maritimes program for styrking av vertskapsattraktivitet.
  • Campus Ålesund: Fagskolen i Ålesund, NTNU i Ålesund og Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK).

Sett av tid til Ocean Talent Camp Møre på Campus Ålesund den 28. september 2016!

Gerd Alise / 05 Jun 2016