- Havbasert næring har framtiden foran seg

2400 elever og studenter vil 23. september delta på Ocean Talent Camp Møre. Det er tredje gang karrieremønstringen arrangeres på Campus Ålesund.

- Vi har på ingen måte mistet trua på framtiden for de havbaserte næringene. Sjømatnæringen er i vekst. Det er en bølgedal i maritim nå, ja, men den næringen har alltid kommet sterkt tilbake etter forbigående nedturer, sier prosjektleder Jan Thormodsæter i Ocean Talent Camp Møre.

På karrieremønstringen vil ungdommene møte 25 bedrifter fra maritim og sjømat-næringen. Formål er å øke elevenes kunnskap om arbeidslivet, samfunnet vi lever i, og ikke minst mer kjennskap til seg selv.

Elevene i den videregående skolen skal både gjøre et stykke forarbeid før mønstringen, være aktive under selve dagen og gjøre etterarbeid i klasserommet etterpå. På den måte blir de ikke passive tilskuere, men aktive deltakere og dermed få større utbytte av deltagelsen på Ocean Talent Camp. Målet er at de skal få bedre grunnlag for å velge riktig utdanning og yrkeskarriere,

- Verden trenger mat og energi. Havet er en del av løsningen. De havbaserte næringene maritim og sjømat, vil ha stort behov for kompetanse i årene som kommer. Olje- og gass vil også trenge folk etter hvert. Derfor vil en utdannelse i havbasert retning gi mange spennende muligheter. Som for eksempel bølgekraft, vindkraft, mineraler, oppdrett til havs, nullutslippsfartøy og så videre, sier Thormodsæter.

 

Marine Harvest, Rolls-Royce, Vard, Ulstein, Kleven, Havila, Rem, Olympic, Sjøfartsdirektorat­et, Bourbon, Kværner, Fjord1 og Sølvtrans er eksempler på bedrifter som deltar på Ocean Talent Camp. Med det signaliserer de også at de har tro på framtiden.

 

Ocean Talent Camp Møre er et samarbeid mellom Høgskolen i Ålesund, Fagskolen i Ålesund, ÅKP/GCE Maritime, Mafoss og Maritimt Forum Nordvest. Ocean Talent Camp er en del av Campus-uka i Ålesund.

 

For mer informasjon:

Prosjektleder Mafoss Jan Thormodsæter 924 67 700

Fagskolen Arve Hoel, 995 23 174

Høgskolen Ellen Torset, 941 53 696

ÅKP/GCE Blue Maritime Frank Emblem988 55 952

Maritimt Forum Nordvest Arnfinn Ingjerd 905 210 65

 

 

 

 

 

 

Henning Bottenvik / 24 Sep 2015