Tid for talentjakt!

Ocean Talent Camp Møre 2015 er en møteplass for elever fra Videregående skoler på Sunnmøre og deler av Romsdal som står ovenfor utdannings- og yrkesvalg. Her får ungdommene møte næringene som er de største bidragsyterne til norsk økonomi; de havbaserte næringene – Ocean Industries. I 2014 deltok over 40 utstillere og 3000 elever og studenter.

23. september blir OTC Møre igjen arrangert på Campus Ålesund. Dette er et samarbeid mellom Høgskolen i Ålesund, Fagskolen i Ålesund, GCE Blue Maritime/ ÅKP, Mafoss og Maritimt Forum Nordvest.OTC Møre er samtidig en del av GCE BlueMaritime, Mafoss og Maritimt Forum Nordvest sitt langsiktige rekrutteringsprogram ”Ocean Industry Talents”. Gjennom tilføring av en solid økonomisk plattform inngår OTC Møre i GCE Blue Maritimes program for styrking av vertskapsattraktivitet. 

Ocean Talent Camp er en møteplass for ungdom som står ovenfor utdannings- og yrkesvalg. Her får de møte næringene som er de største bidragsyterne til norsk økonomi; de havbaserte næringene – Ocean Industries, bedrifter og organisasjoner, som har erkjent at de må samarbeide om å legge til rette for fremtidens talenter. Meld på din bedrift HER

Ocean Talent Camp tilbyr et pedagogisk opplegg MyWave, som støtter læreplan i utdanningsvalg for ungdomsskoler, og passer godt inn i videregående skolers fag. MyWave har som formål å øke elevenes kunnskap om arbeidslivet, samfunnet vi lever i, og ikke minst gi kjennskap til seg selv og sitt talent. Det tilpassede opplegget starter med forberedelser, og avsluttes med bearbeiding av inntrykk og læring i klasserommet. Mandelen i grøten er besøket på Ocean Talent Camp.

 

Det blir rift om plassene, så skynd deg å meld på din skole/klasse HER

 

 

 

 

 

Henning Bottenvik / 24 Sep 2015