20 utstillere klar for Ocean Talent Camp Vest 2016

28. september 2016 er 25 utstillere fra offshore energi, skipsfart, maritim industri, sjømat og biomarin virksomhet klare for å møte elever på søk etter eget talent og fremtidige utdannings- og jobbmuligheter. 

Som i fjor blir campen arrangert på Amalie Skram videregående skole i et samarbeid mellom Maritime Bergen (Maritimt Forum Bergensregionen), GCE Subsea, NCE Maritime CleanTech, og NCE Seafood Innovation Cluster.

Ocean Industries

Ocean Talent Camp er en møteplass for ungdom som står ovenfor utdannings- og yrkesvalg. Her får de møte næringene som er de største bidragsyterne til norsk økonomi – de havbaserte næringene - eller Ocean Industries.

My Wave

Ocean Talent Camp tilbyr det pedagogiske opplegget My Wave som støtter læreplanen i utdanningsvalg, og har som formål å øke elevenes kunnskap om arbeidslivet, samfunnet vi lever i, og ikke minst gi kjennskap til seg selv og sitt talent. Det tilpassede opplegget starter med forberedelser, og avsluttes med bearbeiding av inntrykk og læring i klasserommet.

Teste ut eget talent

Under besøket på Ocean Talent Camp Møre ønsker vi å bevisstgjøre og motivere elevene i forhold til utdannings- og yrkesvalg. På Ocean Talent Camp får elevene direkte kontakt med rollemodeller fra de havbaserte næringene, de får teste ut eget talent, og vil møte et stort utvalg av fremtidige arbeidsplasser. 

Øyvind / 24 Oct 2016