Informasjon til lærere og rådgivere

På denne siden vil samle oppdatert informasjon for lærere og rådgivere i forbindelse med deres deltakelse på Ocean Talent Camp Vest 2016.

 • Se generell informasjon om campen i vedlegget "Huskeliste OTC Vest 2016".
 • Se fordeling av besøkstider for skoler i vedlegget "Moetetidspunkt skoler" (legges ut senere).
 • Se informasjon om bestilt busstransport i vedlegget "Transportinfo til lærerne" (legges ut senere).
 • I begynnelsen av uke 44 sendes det trykte materiellet for Ocean Talent Camp ut til skolene som har meldt seg på.
  • Materiellet er trykt opp i klassesett
  • Vennligst ta med restopplaget til Ocean Talent Camp.
  • Vi har trykt opp akkurat nok, og om noen av skolene har glemt å ta dette med på campen trenger vi noe i reserve :)
 • Klassesettene som sendes ut inneholder
  • huskeliste - én til hver elev og lærer/rådgiver
  • navnekort - étt til hver elev 
  • firmapresentasjoner / oppgavekort (med oppdraget til elevene) - én til hver elev
 • Antall i hvert klassesett 
  • Hvert klassesett er tilpasset klasser med et antall elever på 18 (3 x 6 firmapresentasjoner/oppgavekort og navnekort).
  • Er klassen på mer enn 18 elever så får klassen 2 klassesett.
 • Elevene deles inn i grupper på to – tre elever.
  • Navnekort og firmapresentasjonene skal samsvare med hverandre slik at gruppene på 2-3 elever har samme firmanavn/logo på både navnekort og firmapresentasjon.
  • Navnekort og firmapresentasjonene forteller hvem deres «arbeidsgiver» er.
 • Husk å ta med huskelisten, navnekort og firmapresentasjoner til Ocean Talent Camp!

 

 

Praktisk informasjon: